ติดต่อเรา/ร้องเรียน ร้องทุกข์
* ชื่อ - นามสกุล :
* อีเมล์ :
* ยืนยัน อีเมล์ :
* เรื่อง :
* เนื้อหา :

ข้อมูลที่ต้องกรอก *

 

 

เทศบาลเมืองยโสธร ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลข โทรศัพท์ 045-711379

ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0

หมายเลข โทรสาร 045-712251-2

ติดต่อเว็บไซต์หลัก http://www.yasocity.com/web/main.html

ติดต่อเพจเทศบาล https://www.facebook.com/yasocity/

กลับสู่หน้าหลัก